KOSOŘICKÁ ŠKOLA

Během října si děti v naší školce s podzimní vílou zopakovaly své znalosti a vědomosti o sklízení ovoce a zeleniny ze zahrádky a pole. Dýňové slavnosti máme pravidelně spojené se zdobením velkých i malých dýňáků a  tancem i dováděním.

V měsíci listopadu jsme se všichni přenesli do lesního království se zvířátky. Završením tohoto tématu byl výukový program mobilního planetária „Ze života stromů“ a „Koloběh vody“. Promítání na obrovskou kopuli ve školce bylo doprovázeno poučným příběhem berušky, světlušky a kapky vody.

Pro budoucí školáky a jejich rodiče jsme připravili 22.11.2017 informační a praktickou schůzku spojenou s hrou Na školu. Pro některé děti je důležité zlepšit své chování a vystupování v kolektivu.

Poslední listopadový týden se malé děti v roli andílků a starší děti v roli hvězdiček, mrazíků, královen a měsíčka připravovaly na vystoupení „Vánoční obloha“.

Vysdtoupení se pak uskutečnilo 2. prosince při rozsvěcení vánočního stromu u kapličky v obci. Děti byly roztomilé a básničky a písničky s pohybem
si opravdu užily.

Adventní čas s dětmi prožíváme v klidné vánoční atmosféře s čekáním na  Ježíška a vánočním setkáním s rodiči u koled. Radost nám všem v Kosoškolce ještě umocnily vynikající výsledky zjištěné při kontrole České školní inspekce. I přes rozsáhlou a neustále se zvyšující administrativu spojenou se vzděláváním dětí a řízením školy je pro náš celý pracovní kolektiv stále na prvním místě spokojenost a pokroky dětí.

Vždyť motto naší školky zní: „Každý je jiný, ale všichni budeme šťastni.

Všem přejeme krásné a spokojené vánoční svátky.