KOSOŘICKÁ ŠKOLA

Prázdniny utekly jako voda a naše školka opět vítá velké a malé dětičky. Začínáme s téměř polovinou nováčků. Jejich adaptace na nové prostředí a kamarády je různá.

Obrovským pomocníkem při tomto velkém počtu dětí je nová školní asistentka paní Lenka Pavlíčková /absolventka studia:Asistent pedagoga/. Která nám zajistí i povinné překrývání pedagogů dle novely Školského zákona, což bylo do této doby na jednotřídní MŠ nemožné.

Pracovní pozice školní asistentky je od 1. 9. 2017 hrazena z projektu MS2014+ „Do školky s úsměvem“ Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání z výzvy Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Pro naší školu je tato personální podpora vyměřena pouze na 14. měsíců.

Další povinnou aktivitu v tomto projektu jsme zvolili z oblasti vzdělávání pedagogů: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a Čtenářská pregramotnost.

Naše škola patří mezi pět šťastných školek a získala v projektu „Stavitelem od 3 let" stavebnice Seva, Blok a další v hodnotě 2000Kč. Dětem tyto stavebnice  zajisté udělají radost při vánoční nadílce.

19. září 2017 k nám do školky zavítalo Nezávislé divadlo z Holých Vrchů s pohádkou Křemílek a Vochomůrka. Pohled na radostné a rozesmáté tváře všech dětí byl nádherný.

K svátku seniorů jsme připravili vystoupení s malými trpaslíky, kteří u písniček a tance postavili barevný hrad.

Během uzavření školy jsme z hygienických důvodů byli nuceni zajistit se zřizovatelem školy samostatný vchod pro kuchařku ŠJ a  nový sklad potravin, který byl vybudován ze stávajícího skladu školy. Stále nám chybí skladovací prostory pro hračky a dětské vybavení školní zahrady.