Informace o nás

Mateřská škola Kosořice je jednotřídní s vlastní školní jídelnou.

Zahájení jejího provozu je datováno k 1.1.1980, ale i přesto patří díky neustálé obnově a výměně zastaralého mezi progresívní (např. zateplení celé budovy, instalace plynového topení, výměna oken, rekonstrukce střechy, elektronické zabezpečení budovy, atd.).

V roce 2011 škola získala od Obce Kosořice zpět své původní prostory, které nyní slouží k dětským aktivitám a jako mobilní ložnice pro odpočinek dětí.

Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Obec Kosořice.

Rozlehlá školní zahrada je vybavena dětskými prvky, které slouží k rozmanitým dětským aktivitám, děti si zde mohou nalézt koutek ke svým hrám a radovánkám v jakémkoliv ročním období.

Malebné okolí vesnice je obklopeno několika rybníky a umožňuje mnoho zajímavých vycházek s pozorováním přírody.

Školka