KOSOŘICKÁ ŠKOLA

S novým rokem přišla mezi nás opravdová zima s velkou sněhovou nadílkou. Hurá! Volaly děti, stavěly sněhuláky a řádily ve sněhu.
V únoru opět nastal čas pohádek, kterými nás provázel kamarád Kašpárek. Děti s rodiči mu hledali zatoulané rolničky v pohádkách. Společně jsme také uspořádali výstavu pohádkových knížek. Každý
byl rád, když se z jeho knížky četla právě ta jeho pohádka.

Dvě dopoledne dětem zpestřily zábavné vzdělávací programy Malé technické univerzity. Hráli jsme si na stavitele mostů a zpracovatelé odpadů. Při stavění z velkých lego kostek se děti dozvěděly
jak postavit most, aby nespadl, dále zjistily, kdo byl Karel IV.
a co postavil, jak se třídí odpadky, co je recyklace a další zajímavosti.

Děti si potom prakticky vyzkoušely třídění odpadu i ve sběrném dvoře v naší vsi.

S jarními prázdninami se příroda probudila do jara. Oslavili jsme ho karnevalem, vynesením Paní Zimy a probuzením broučků. I když korále Paní Zimě voda odnesla hodně daleko, veselá jarní nálada
nás neopustila.

Zápis do MŠ Kosořice proběhne 4. května 2017 od 14 do 15,30 hodin.

Formulář žádosti k přijetí dítěte si mohou zájemci vyzvednout během měsíce dubna v MŠ Kosořice.