KOSOŘICKÁ ŠKOLKA        1/2019

V rámci výchovy dětí k zdravému životnímu stylu a bezpečnému prostředí nás v únoru navštívil ve školce policista Městské policie z Mladé Boleslavi s preventivním programem „Bezpečné chování“.

S tímto tématem souvisejí  projekty, do kterých se naše školka přihlásila:

  • vzdělávací projekt „Zdravá pětka“-  děti se seznamují se zásadami zdravého stravování,
  • projekt „Zdraví dětem“ - jeho cílem je boj s dětskou obezitou, děti si během pohádky Zdravík a zvířátka zopakují zdravé stravování, pravidelnost jídla, pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu,
  • projekt„Tančíme srdcem aneb Tancem a jógou ke zdravému sebevědomí “- motivuje dětí k pohybu.

V době věnované pohádkám, jsme uspořádali ve školce výstavu oblíbených knížek, pozvali jsme „Pohádkového dědečka“ ,který nám přečetl pohádky O mašinkách a potěšil nás písničkou.

Při návštěvě  místní knihovny  paní knihovnice Marcela Kunová děti seznámila  s knížkami, které si  mohou  vypůjčit a na závěr pro ně připravila pracovní listy se zvířátky .

Předškolní děti přivítaly nové občánky básničkami a ukolébavkou.

Kosoškolka se zúčastnila celostátní soutěže „Bačkůrky pro celou školku“.Díky hlasům široké veřejnosti, jsme se umístili na krásném 3. místě a vyhráli masážní podložku. Děkujeme Všem,kteří pro nás hlasovali.

Masopustní náladu nám zpříjemnilo Nezávislé divadlo s pohádkou Nábor šašků a karnevalový bál .

Jaro děti přivítaly probouzením broučků a vynášením paní Zimy.

Od 1.3.2019 pokračujeme projektem OPVVV Šablony II s názvem „Spokojená školka“.Pro naši školu jsou prioritou aktivity : školní asistent a projektový den.

Zápis do MŠ Kosořice proběhne 6.5.2019 od 14.00 do 15.30hod. v MŠ Kosořice. Formulář k žádosti o přijetí dítěte bude k vyzvednutí během měsíce dubna v MŠ Kosořice.