KOSOŘICKÁ ŠKOLKA

Při oslavě svátku maminek z obecního sálu zněly dětské, ale i ptačí hlasy. Děti, jako ptáčci, hledaly ztracené noty a jejich aktivita při vystoupení byla obdivuhodná.

Pro předškolní věk je při vzdělávání velmi důležité prožitkové učení, proto jsme rádi uvítali návštěvy zvířátek: u Pavlíčků, u Grusů a na farmě na Kobylnicích u „Kulhavého velblouda.“

Ve středu 20.května jsme společně s MŠ Ledce vyjeli směrem na Mělnicko na zámek Nelahozeves. Jako mávnutím kouzelného proutku se z dětí rázem staly kněžny a knížata v nádherných kostýmech. Po prohlídce zámeckých komnat děti ve sklepení zachraňovaly kněžnu Polyxenu ze spárů zlého draka. Za splněné dračí úkoly děti dostaly medaili  zámku, diplom a pohádkového hada, kterého si v kreativní dílně samy ozdobily .

Na dětský den děti při disciplínách doprovázel Mach, Šebestová a paní Kadrnožková s Jonatánem. Celým dopolednem vládla báječná atmosféra.

Na závěr školního roku vždy připravujeme  pro děti a rodiče zábavné odpoledne s přespáváním dětí ve školce. Tentokrát jsme uspořádali sportovní odpoledne z projektu Národní sítě podpory zdraví „ Hry našich babiček aneb Školky do školky“ ve spolupráci se Zdravou abecedou. Cílem projektu je podporovat přirozenou touhu dětí po pohybu, rozvíjet jejich pohybové dovednosti a předcházet snížení pohybové aktivity, prevence vzniku nadváhy a obezity a také poruch chování.

Celý školní rok 2014/15 jsme se zúčastňovali dalšího projektu „Malí šikulové“, který je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání

tj.:

  • rozvoj  matematického a logického myšlení, manuálních dovedností a zručnosti, hrubé a jemné motoriky,
  • podpora tvořivosti a představivosti, využití informačních technologií,
  • rozvoj poznatků, kladného vztahu k technice  a k životnímu prostředí.

Děti si  například společně sestavily dřevěnou lavičku, která je pro ně každodenním doplňkem při hře. Také si utkaly na tkalcovském stavu  koberečky do svých domečků. A díky  různým pokusům  a objevům / např.bublinkování, barevné čarování, jarní okénko, vodní květy/ se nenásilnou formou seznamovaly se základy techniky.

Závěr června patří předškolákům, kteří si ve školce užívají poslední společné chvíle. Při slavnostním vyřazení předškoláků děti zazpívaly, zahrály na flétnu a předvedly své anglické dovednosti a schopnosti. Poté obdržely vysvědčení a dárečky.

 

Cililink, ahoj školko, nashledanou, adié! A osmi novým školáčkům začíná nová pohádka ve velké škole.

 

Ondra Bílek, Týnka Grusová, Aďa Janečková, Eli Krátká,

Niky Malíková, Kačka Macháčová, Luky Stehlík, Niky Štácová