Zájmové kroužky

Záměrem zájmových kroužků je nabídnout možnost rozvíjet dětský talent a respektovat potřeby a zájem dětí a rodičů.

Seznámení s anglickým jazykem

Seznámení dětí s cizím jazykem hravou formou pomocí říkadel, písniček a her.

Flétnička

Veselé pískání

Seznámení dětí se základy hry na zobcovou flétnu pomocí barviček. Pěstování kladného vztahu k hudbě a hudebnímu nástroji.