KOSOŘICKÁ ŠKOLA

Koncem dubna se v naší školce konal slet čarodějů a čarodějnic.Společně jsme vařili lektvary,čarovali,soutěžili a tančili.

V květnu nás ve školce navštívila autorka knihy“Deník psa piráta“Simona Votyová. Vyprávěla nám, jak knihu napsala díky zážitkům se svým pejskem a četla dětem úryvky ze své knihy.

Maminkám a babičkám k svátku jsme s dětmi připravili vystoupení na téma „Cesta s Marťany na planety do vesmíru.“Celým sálem zněly dětské básničky a písničky. Na závěr maminky a babičky dostaly od dětí přání s kytičkou.

V rámci tématu Řemesla a profese jsme se zúčastnili  výukového programu „Až vyrostu budu...“ a výstavy „Bez práce nejsou koláče“ v Dobrovických muzeích. Děti se seznámily se starými netradičními řemesly i s těmi současnými.Ve výtvarné dílně si vyrobily papírové aktovky a své vědomosti si procvičily u interaktivní tabule.

Dětský den jsme věnovali záchranářským profesím. Na stanovištích si děti zopakovaly důležité informace a praktické věci u hasičů, policistů a záchranářů. Odměna nechyběla.

Završením dopravních her a činností při dalším oblíbeném tématu byl preventivní program „Bezpečně v dopravě“. Zde si děti vše prakticky vyzkoušely na dopravním hřišti.Také jsme malým řidičům objednali  na školní zahradu jízdu elektroautíčky. Byla to pro ně senzace.

Hurá, na výlet! 13.června děti cestovaly autobusem do Poděbrad na plavbu parníkem po Labi. Cestou zpět jsme se zastavili u zvířátek v ZOO Chleby. Při vzdělávacím programu si děti mohly některá zvířátka pochovat a pohladit. Zvířátka ze ZOO nás provázela i u soutěží při sportovním odpoledni s rodiči. Velkým zážitkem pro starší děti bylo přespávání a večerní kino ve školce i s popcornem.

Po pěti návštěvách solné jeskyně jsme společně vyjeli do plaveckého bazénu v Mladé Boleslavi. Děti si přivezly za vynikající plavecké výkony mokré vysvědčení.

V posledním červnovém týdnu jsme pro předškoláky uspořádali slavnostní vyřazení a rozloučení s Kosoškolkou. Děti předvedly své znalosti a dovednosti z angličtinky a flétny.

,,Ve školičce naší milé strávili jsme krásné chvíle.“Do 1.tříd ZŠ nastupuje 13dětí:

Čermák Lukáš, Hladký Vojtěch, Hryniak Saša, Kejla Jakub, Nikodémová Klára, Ohmann Vít, Ochaba Petr, Pavelová Karolína, Pekař Václav, Plíštil Michal, Šíp Richard, Šonová Adéla, Vávrová Viktorie Pavla.

Školákům přejeme hodně úspěchů v nové škole a všem dětem krásné prázdniny.