KOSOŘICKÁ ŠKOLKA

Nový školní rok jsme začali v novém. Plánovaná rekonstrukce umývárny, sociálního zařízení a odpadů v naší škole během prázdnin se zdála zprvu nenáročná, ale zkomplikovala se špatným stavem odpadů a zdiva. Vše se nakonec zdařilo a úspěšně dokončilo v posledních dnech před otevřením. Díky všem zaměstnancům školy byl úklid dokončen včas, jak se říká „v poslední minutě“. Celou rekonstrukci ochotně zajistil zřizovatel školy a tomu patří velké dík od malých ratolestí, jejich rodičů i personálu. Nová umývárna a sociální zařízení nyní splňují všechny závazné hygienické požadavky pro předškolní zařízení. Výměnu ostatní části havarijních odpadů budeme se zřizovatelem plánovat na další období.

Další velké poděkování patří všem rodičům, kteří se ochotně zapojili do nátěru oplocení školní zahrady.

Na začátku prázdnin pan Vlach dokončil zabezpečení vchodových dveří budovy včetně kamerového systému, které celé sponzoroval. Díky tomu se zvýší bezpečnost dětí a za to rovněž děkujeme.

2. září opět do naší školičky nastoupili noví malí kamarádi, kteří se pomalu začínají začleňovat do kolektivu.

Děti zpříjemní oslavu seniorům pásmem písní a tanečků na téma Broučci na louce. Spolupráce se Svazem žen bude pokračovat v říjnu akcí „ Uspávání broučků.“

Všem dětem přejeme spoustu krásných dětských prožitků z prostředí Kosoškolky.