KOSOŘICKÁ ŠKOLKA        3/2018

Na začátku školního roku na děti v naší Kosoškolce čekalo veliké překvapení.

Školní zahrada se dočkala proměny k lepšímu. Děti si mohou hrát v zahradním domku a využívat novu herní dětskou sestavu s houpačkami. Na toto vybavení  zřizovatel školy vyčlenil finanční částku z rozpočtu obce. Touto cestou děkujeme.

V dalších letech bychom rádi v modernizaci školní zahrady pokračovali. Plánujeme zpevnění travnatého povrchu na víceúčelové hřiště včetně asfaltové cesty s obrubníky.

K 1.9.2018 ředitelka školy zažádala Krajský úřad Středočeského kraje o zřízení nové pracovní pozice asistenta pedagoga pro nově přijaté dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky sehranému pracovnímu týmu naší školy, včetně pomoci školní asistentky a asistentky pedagoga  v jedné osobě, jsme náročnější adaptační období během září celkem zvládli.

Také budeme opět pokračovat v návštěvách plaveckého bazénu v Mladé Boleslavi.

Provoz školní jídelny nám zásadně narušilo uzavření prodejny potravin v obci. Proto žádáme nové vedení obce o vyřešení této situace v co nejkratší době. Děkujeme.