KOSOŘICKÁ ŠKOLKA

Pravé zimy s velkou sněhovou nadílkou se letos ani děti v Kosoškolce nedočkaly. Ale nevadí, paní učitelky dětem připravily mnoho jiné zábavy a radosti.

Tři králové zavedli děti i do pohádkového světa mezi princezny, prince, draky a další pohádkové bytosti. S lístečky pohádek za dětmi zavítal i kamarád Večerníček.

Budoucí školáčci se s ledním medvídkem připravovali k zápisu do základních škol a ještě před zápisem navštívili 1.B v ZŠ Dobrovice.

Vyvrcholením všech dětských radovánek byla oslava Masopustu a maškarní bál se spoustou krásných a nápaditých kostýmů.

Za slunečného počasí a zpěvu písní s doprovodem dětských hudebních nástrojků se dětem podařilo vyhnat paní Zimu a přivítat jaro. Kromě jarních zahrádek a zvířátek se ze zimního spánku probudili i naši broučci u tetičky Králové.

Na téma bezpečnost dětí na ulici a v přírodě vyprávěl dětem příběh strážník městské policie z Mladé Boleslavi. Pro děti to byl velice zajímavý a poučný zážitek.

Zápis do MŠ Kosořice proběhne 5.května 2014 od 14 do 15,30 hodin.

Žádosti k přijetí dítěte si mohou zájemci vyzvednout během dubna v MŠ Kosořice.