KOSOŠKOLKA

V listopadu jsme  ve školce zahájili výuku mezinárodního programu Masáže děti dětem. Děti se naučily jednoduché tahy s básničkami a při každodenních chvilkách si ve dvojicích malují na záda a ruce. Učí se vzájemnému respektu, toleranci a úctě k druhému. Nejdůležitějším cílem je zklidnění celého kolektivu  a odstranění agresivity u některých dětí. Za dva měsíce už vidíme podstatné výsledky. O tom svědčí například výrok živého dítka: „Kluci, podejte si ruce a bude to dobrý.“

Proto jsme také děti přesvědčovali, že k hodným kamarádům přijde na návštěvu s Mikulášem a andělem hodný čertík. Přišel čertík Bertík a žádná zlobítka si neodnesl. I Mikuláš se divil!

Při zimní pohádce O Sněhurce a Snížkovi u rozsvěcení vánočního stromu se diváci zasmáli  dětským roztomilým projevům. Nedostatkem tohoto adventního podvečera byla pro nás nečekaná změna prostoru pro vystupování. Jsme rádi,že se děti  předvedly s pohádkou ještě jednou ve svém známém prostředí naší školky.

Pro vánoční posezení dětí a rodičů u koled a zdobení perníčků jsme vybrali netradiční navlékání  hvězdiček z ručně foukaného skla. Po nazdobení perníčků a zhotovení hvězdiček se děti  rodičům pochlubily vánočními dárky. Možná si rodiče také zavzpomínali na své dětství.

Děkujeme rodičům za vánoční sponzorské dary pro děti a  manželům Šípovým za dětská  trička  s emblémem Kosoškolka.

VŠEM PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE A SPLNĚNÁ PŘÁNÍČKA V NOVÉM ROCE.