KOSOŘICKÁ ŠKOLA

Rok 2018 jsme zahájili Tříkrálovým pochodem, při kterém si děti s Kašparem,Baltazarem a Melicharem hráli různé hudebně pohybové hry a soutěže.

Pohádkový únor ve školce děti prožily s  pohádkami a příběhy z večerníčků  a jejich dětskou pohádkovou fantazii podpořila naše známá divadla Bouda a Kašpárek. Za dalším dobrodružstvím se děti vydaly do šmoulí vesničky, kde jsme jim uspořádali i šmoulí bál. Děti si ve školce vyzkoušely hru na netradiční hudební nástroje a africké bubny pod vedením lektorky Sun of Art paní Laubové.

Při jarním úklidu jsme si zopakovali třídění odpadu.

Dlouho očekávané jaro jsme uvítali karnevalem, vynesením paní Zimy a probouzením broučků.

V únoru nás navštívila pracovnice KHS. Při kontrole nás upozornila na několik nedostatků. Jejich odstranění jsme zajistili z rozpočtu školy. S některými připomínkami jsme se bohužel neztotožnili. Testovaný jídelníček školní jídelny byl vyhodnocen velmi dobře.

Zápis do MŠ Kosořice proběhne 2.května 2018 od14 do 15,30 hodin.

Formulář žádosti k přijetí dítěte si mohou zájemci vyzvednout během dubna v MŠ Kosořice.