KOSOŠKOLKA

1. září 2015 jsme v naší Kosoškolce uvítali 8 nových dětí. V kolektivu je většina chlapců, proto k pohybovým činnostem musíme častěji zařazovat i zklidňující a relaxační aktivity.

Babičky a tetičky ze Svazu žen jsme v září pozvali do naší školky na návštěvu. Děti jim zahrály k svátku seniorů známou pohádku „Pod hříbkem“ a společně tu s námi strávily rušné, ale příjemné dopoledne. Také jsme se domluvili na čase, kdy u nich uložíme broučky k zimnímu spánku.

Projekt Zdravá abeceda se prodloužil a celý kolektiv školy se zúčastnil poslední besedy zdravá výživa. Díky tomuto projektu jsme se rozhodli aktualizovat náš školní vzdělávací program ve 4 oblastech: zdravý pohyb, zdravé prostředí, vnitřní pohoda, zdravá výživa. Z tohoto důvodu je jídelníček pro děti častěji obohacován o nové a zdravé potraviny.

S tímto souvisí i zpráva z kontroly krajské hygienické stanice, která po návštěvě školy shledala nevyhovující odvětrání skladu potravin u ŠJ a u regálů na lůžkoviny dětí chybělo svislé přepažení, aby se nedotýkaly. Bylo pořízeno a nainstalováno nové výklopné okno a nový regál na lůžkoviny, splňující dané hygienické požadavky.

V říjnu a listopadu se všichni těšíme na návštěvu nového plaveckého bazénu v Mladé Boleslavi.