Mateřská škola je v provozu od 6:15 hod. do 16:00 hod.

Režim dne

6,15 - 8,30   individuální volba činnosti, tělovýchovná chvilka
8,30 - 9,00   svačina
9,00 - 9,30   didakticky zacílená činnost k tématu
9,30 - 11,30   příprava a pobyt venku
11,30 - 12,15   převlékání, hygiena, oběd
12,15 - 14,15   odpočinek (klidná činnost dětí),

didakticky zacílená činnost spontánně motivovaná přímo i nepřímo, svačina

  - 16,00   rozcházení

 

Všechny činnosti (spontánní i řízené) jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám a zájmu dětí.

Režim dne je flexibilní. Rodiče mohou přivádět a odvádět děti dle svého přání,ale po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou.

Stravování

Strava je připravována ve školní jídelně MŠ.

Děti jsou vedeny k hygienickým návykům společenského chování a seznamovány se správným stolováním.

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se. Zajišťuje pravidelný přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny. Jsou v něm dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby, cereální pečivo.

Ve školce je samozřejmě zajištěn dostatečný pitný režim - děti mají po celý den k dispozici čaj, ovocné šťávy nebo vitamínové nápoje.

Jídelníček

Tipy na jídelníčky pro naše děti.

Jídelníček 1 Jídelníček 3
Dobrou chuť
Jídelníček 2 Jídelníček 4