Ředitelka:

                    Jana Bartoňová

Učitelka:

                    Jitka Malíková

Školní asistent:

                    Lenka Pavlíčková

Školnice a vedoucí ŠJ:

                    Daniela Maturová

Kuchařka:

                    Dana Janečková