Program MISP - Masáže ve školách

Ve školním roce 2015/16 se naše škola zapojila do mezinárodního programu MISP – Masáže ve školách

Tento program podporuje vizi RVP i našeho školního vzdělávacího programu.

Program MISP:

  • je postavený na odborných základech a vědeckých studií
  • je založený na vzájemném masírování běžně oblečených dětí (záda, hlava, paže) pod vedením lektorky a dohledem pedagoga
  • využívá dotekových aktivit pro podporu učení a zdravého rozvoje sociálních a emociálních dovedností v rámci bezpečného školního prostředí

Přínosem pro dítě je zvýšení sebevědomí, zodpovědnosti a respektu k sobě i k druhým, rozvoj paměti a koncentrace a podpora procesu učení.

Pro učitele je benefitem klidnější klima třídy a lepší navození spolupráce.

Program MISP byl založen v roce 2000. Postupně byl ověřen a dnes je praktikován již v 38 zemích celého světa. V ČR je program úspěšně zaveden již v 70 školních a mimo školních zařízeních. Aplikování programu MISP je možné pouze certifikovaným instruktorem MISP.