Malí šikulové

Naše školka byla pro školní rok  2014/15 zapojena do projektu "Malí šikulové"

Jedná se o projekt ESF realizovaný VISK. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol ve Středočeském kraji v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a v oblasti osobnostně sociálního rozvoje učitelů mateřských škol.

Obsah projektu
 
6 praktických seminářů:
  • Malí počtáři: Podpora rozvoje matematického a logického myšlení dětí
  • Malí řemeslníci:Rozvoj manuálních dovedností a zručnosti,získávání podvědomí o různých oborech lidské činnosti
  • Malí stavitelé: Rozvoj hrubé a jemné motoriky,poznávání vlastností,charakteristických znaků a funkcí předmětů
  • Malí objevitelé: Podpora tvořivosti a představivosti,rozvoj poznatků a kladného vztahu k technice
  • Malí ochránci: Podpora vytváření aktivního vztahu dětí k ochraně a tvorbě životního prostředí
  • Malí informatici: Podpora využití ICT vhodných v předškolním zařízení
3 exkurse:
  • Řemeslné dílny
  • Muzeum  tradičních řemesel
  • Technické muzeum
2 semináře pro osobnostní a sociální rozvoj ředitelů a učitelů MŠ

Fotečky z projektu