Projekt "Spokojená školka" z Operačního programu VVV - Šablony II

Název projektu: Spokojená školka

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012241

Zahájení realizace projektu: 1. 3.2019

Ukončení realizace projektu:  28.2.2021

Délka realizace: 24 měsíců

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Projekt je zaměřen na  kombinací následujících témat: personální podpora,osobnostně profesní rozvoj pedagogů,společné vzdělávání dětí/žáků,podpora extrakurikulárních /rozvojových aktivit,aktivity rozvíjející ITC,spolupráce s rodiči dětí/ žáků,spolupráce s veřejností.

 Více o projektu naleznete zde

 

Aktivity naší  školy:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

2. aktivita MŠ - projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání,které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.