Hry našich babiček a dědečků aneb Školky do školky

Naše školka se zapojila do projektu " Hry našich babiček a dědečků pro MŠ aneb Školky do školky realizovaného Národní sítí podpory zdraví,za podpory MZ ČR www.nspz.cz.

Pro projekt byly vytvořeny zjednodušené varianty školek podle vývojových schopností předškolních dětí. Děti budou hry nacvičovat v MŠ i doma.

Na závěr uspořádáme sportovní odpoledne dětí a rodičů.
Ukázka pro školní družiny a dospělé je k dispozici na youtube Hry našich  babiček.

Naše cíle: 
  • podporovat přirozenou touhu dětí po pohybu, rozvíjet jejich pohybové dovednosti - obratnost, koordinaci, sílu
  • předcházet snížení pohybové aktivity při přechodu na základní školu, prevence vzniku nadváhy a obezity a také poruch chování ve spojení s dalším projektem: Zdravá abeceda