Projekt Zdraví dětem

Hlavním cílem  projektu je boj s dětskou obezitou, téma, které je aktuální na všech školách nejenom v České republice. Přednášky začínají na mateřských školách (od tříletých dětí), dále pokračují na první i druhý stupeň základních škol a končí na středních školách. Jednotlivé hodiny na sebe navazují a na konci získává dítě ucelený přehled o zdravém životním stylu a jeho aplikaci v životě. Děti si během pohádky Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa zopakují zdravé stravování, pravidelnost jídla, pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.