Projekt "Do školky s úsměvem" z Operačního programu VVV - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Do školky s úsměvem

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006324

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31.8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a vzdělávání pedagogů

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a zkvalitnění vzdělávání pedagogů.

 Aktivity školy: 

1.Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

2.Oblast vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Cílem aktivity  je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí

Čtenářská pregramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání